GOLGA5

ENSG00000066455 - H. sapiens

Pathways

Go term Description
GO:0017137 Rab GTPase binding
GO:0042803 protein homodimerization activity

Drugs

No drugs in record

Diseases

Disease Name
papillary thyroid
Spitzoid tumour

Orthologs

No orthologs in record

Related Interactions

Gene ID A Gene Name A Gene ID B Gene Symbol B Organism Source Score?
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000143106 PSMA5 H. sapiens SDL Slorth 0.954475 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000145592 RPL37 H. sapiens SDL Slorth 0.954453 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000168028 RPSA H. sapiens SDL Slorth 0.954215 View
ENSG00000055130 CUL1 ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.954053 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000213741 RPS29 H. sapiens SDL Slorth 0.953651 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000178568 ERBB4 H. sapiens SDL Slorth 0.95268 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000134308 YWHAQ H. sapiens SDL Slorth 0.951829 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000168148 HIST3H3 H. sapiens SDL Slorth 0.951072 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000096717 SIRT1 H. sapiens SDL Slorth 0.951071 View
ENSG00000047315 POLR2B ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.949842 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000141736 ERBB2 H. sapiens SDL Slorth 0.949052 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000132170 PPARG H. sapiens SDL Slorth 0.94666 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000150093 ITGB1 H. sapiens SDL Slorth 0.946343 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000094916 CBX5 H. sapiens SDL Slorth 0.946208 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000171105 INSR H. sapiens SDL Slorth 0.945678 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000162434 JAK1 H. sapiens SDL Slorth 0.944252 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000077782 FGFR1 H. sapiens SDL Slorth 0.943844 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000108953 YWHAE H. sapiens SDL Slorth 0.943632 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000165392 WRN H. sapiens SDL Slorth 0.941031 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000130726 TRIM28 H. sapiens SDL Slorth 0.940568 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000070756 PABPC1 H. sapiens SDL Slorth 0.939816 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000174775 HRAS H. sapiens SDL Slorth 0.9386 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000145386 CCNA2 H. sapiens SDL Slorth 0.938174 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000172531 PPP1CA H. sapiens SDL Slorth 0.937449 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000134057 CCNB1 H. sapiens SDL Slorth 0.93661 View
ENSG00000010810 FYN ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.936589 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000135446 CDK4 H. sapiens SDL Slorth 0.934492 View
ENSG00000020922 MRE11 ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.932744 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000254087 LYN H. sapiens SDL Slorth 0.931033 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000089159 PXN H. sapiens SDL Slorth 0.928974 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000094804 CDC6 H. sapiens SDL Slorth 0.928556 View
ENSG00000063244 U2AF2 ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.928514 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000166851 PLK1 H. sapiens SDL Slorth 0.927951 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000127022 CANX H. sapiens SDL Slorth 0.927653 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000157404 KIT H. sapiens SDL Slorth 0.926925 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000087586 AURKA H. sapiens SDL Slorth 0.926819 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000140443 IGF1R H. sapiens SDL Slorth 0.926104 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000197442 MAP3K5 H. sapiens SDL Slorth 0.926037 View
ENSG00000005007 UPF1 ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.924346 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000101665 SMAD7 H. sapiens SDL Slorth 0.921671 View