HTR1B - MAGOH

H. sapiens

SDL interaction

Identifiers

Gene Name Gene ID Diseases Drugs GO terms Orthologs
HTR1B ENSG00000135312

No diseases in record

ALMOTRIPTAN
ELETRIPTAN
ERGOLOID
FROVATRIPTAN
NARATRIPTAN
RISPERIDONE
RIZATRIPTAN
SUMATRIPTAN
VORTIOXETINE
ZOLMITRIPTAN
G-protein coupled serotonin receptor activity
protein binding
drug binding
neurotransmitter receptor activity
serotonin binding

No GO terms in record

MAGOH ENSG00000162385

No diseases in record

No drugs in record

protein binding
mago (D. melanogaster)