HTR1B - TRAF6

H. sapiens

SDL interaction

Identifiers

Gene Name Gene ID Diseases Drugs GO terms Orthologs
HTR1B ENSG00000135312

No diseases in record

ALMOTRIPTAN
ELETRIPTAN
ERGOLOID
FROVATRIPTAN
NARATRIPTAN
RISPERIDONE
RIZATRIPTAN
SUMATRIPTAN
VORTIOXETINE
ZOLMITRIPTAN
G-protein coupled serotonin receptor activity
protein binding
drug binding
neurotransmitter receptor activity
serotonin binding

No GO terms in record

TRAF6 ENSG00000175104

No diseases in record

No drugs in record

ubiquitin-protein transferase activity
tumor necrosis factor receptor binding
protein binding
zinc ion binding
ligase activity
protein kinase binding
mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding
ubiquitin conjugating enzyme binding
ubiquitin protein ligase binding
thioesterase binding
identical protein binding
histone deacetylase binding
protein kinase B binding
protein N-terminus binding
ubiquitin protein ligase activity
Traf6 (D. melanogaster)